Brodski program – Bokoštitnici

an image

Zbog slabe ponude na našem tržištu, a posebice u Dalmaciji, T.A.C. je odlučio pokrenuti proizvodni program brodskih bokoštitnika.

Brodski bokoštitnici primjenjuju se za zaštitu bočnih strana plastičnih brodica, koje se koriste u rekreativne i ribolovne svrhe.

T.A.C. Bokoštitnici su već našli primjenu kod brodica tipa Pasara, Istranka, Dalmatinka, Galeb i slični.

Više..